Pravidla B50
 1. Pořadatel si vyhrazuje právo diskvalifikovat závodníka při porušení uvedených pravidel a propozic (povinná výbava, atd.).
 2. Závodu se může zúčastnit jednotlivec starší 18 let, jednotlivci mladší 18 let musí při prezenci odevzdat písemný souhlas zákonného zástupce.
 3. Závodník je povinen při registraci uvést své telefonní číslo, které používá v den závodu. Pokud se mezi registrací a dnem závodu číslo změní, je povinen změnu nahlásit při prezenci.
 4. Každý účastník startuje v tomto závodě výhradně na vlastní nebezpečí, odpovědnost a osobní riziko. Pořadatel nenese odpovědnost za zdraví a život závodníka během celého závodu, jakož to ani během případného tréninku na trati, a nebo doprovodného programu.
 5. Závodníci nesmí využít žádné dopravní prostředky např. kolo, kolečkové brusle, motocykl, auto, autobus, traktor, koně apod.
 6. Závodník může do závodu startovat se psem, ovšem nesmí využívat „tažných popruhů“, které se běžně používají v závodech typu dogtrekking. Pes není oficiálním účastníkem závodu, majitel za něj tedy plně zodpovídá.
 7. Závodník se smí pohybovat pouze po vyznačené trase závodu. Je zakázáno chodit mimo turistické trasy a cesty.
 8. Závodníci musí dodržovat pravidla silničního provozu tj. zákon 361/2000sb – Zákon o silničním provozu.
 9. Závodníci musí dodržovat platné zákony ČR, dále pak i vyhlášky a předpisy Lesů ČR, Městské lesy Poličky, CHKO Žďárské vrchy!
 10. Pořadatel nezodpovídá za škody vzniklé závodníkům, ani jimi způsobené.
 11. Pořadatel neuzavřel žádné zvláštní pojištění na náhradu škody způsobené účastníkovi v souvislosti s účastí v závodě.
 12. Závodníkům se zakazuje odhazovat jakékoli odpadky v průběhu závodu do přírody. Závodníci musí na trati dodržovat klid a chovat se ohleduplně k přírodě.
 13. Pořadatel si vyhrazuje právo kdykoli zastavit či závod zrušit v případě zásahu "vyšší moci", aby zajistil bezpečnost všech závodníků (náhlá prudká změna počasí, bouřka, vichřice, větrný polom, útok šelmy apod.) bez nároku na vrácení startovného.
 14. Na jedno zaplacené startovné smí startovat právě jeden závodník
 15. Závodníci se musí chovat v průběhu závodu v duchu fair-play, v případě řešení rozporů si pořadatel vyhrazuje právo rozhodnout dle svého uvážení, zda jednání bylo či nebylo v rozporu s fair-play a závodníka případně diskvalifikovat.
 16. Vyhlášení výsledků bude probíhat ve dvou kategoriích a to muži a ženy bez rozdílu věku, budou se vyhlašovat tři nejlepší v každé kategorii, závodníci obdrží drobné ceny.
 17. Zaplacením registrací dává závodník automaticky souhlas s pravidly závodu, se zpracováním poskytnutých osobních údajů a s pořizováním obrazového a zvukového záznamu a jeho publikaci v souladu s dobrými mravy.
 18. K místu provádění těžby stromů nebo jiné mechanizované činnosti není dovoleno se přibližovat na méně než 50 m, k místu nakládání dřeva na automobily pak na méně než 20 m.
 19. Pokud závodník ukončí závod na trati a nedostaví se do cíle, je povinen o tom dát vědět pořadateli na číslo uvedené na kontrolní kartě. Je též povinen neprodleně vrátit startovní číslo.
 20. Závodníkům není dovolena podpora člověka na kole. Výjimku může pořadatel udělit handicapovaným sportovcům.

Akci podporují

Sociální sít

Závod pořádá

Obec Březiny
www.breziny.net

Vedení závodu

Michal Pazdera
Tel: +420 608 416 830
Email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Změny v registraci

Tel: +420 773 821 661
Email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.