Facebook

Pravidla B50

1. Pořadatel si vyhrazuje právo diskvalifikovat závodníka při porušení uvedených pravidel a propozic (povinná výbava, atd.).

2. Závodu se může zúčastnit jednotlivec starší 18 let, jednotlivci mladší 18 let musí při prezentaci odevzdat písemný souhlas zákonného zástupce.

3. Závodník je povinen do prezenční listiny uvést své telefonní číslo, které aktuálně používá v den závodu.

4. Každý účastník startuje v tomto závodě výhradně na vlastní nebezpečí, odpovědnost a osobní riziko. Pořadatel nenese odpovědnost za zdraví a život závodníka během celého závodu, jakož to ani během případného tréninku na trati, a nebo doprovodného programu.

5. Závodníci nesmí využít žádné dopravní prostředky např. kolo, kolečkové brusle, motocykl, auto, autobus, traktor, koně apod.

6. Závodník může do závodu startovat se psem, ovšem nesmí využívat „tažných popruhů“, které se běžně používají v závodech typu dogtrekking. Pes není oficiálním účastníkem závodu, majitel za něj tedy plně zodpovídá.

7. Závodník se smí pohybovat pouze po vyznačené trase závodu. Je zakázáno chodit mimo turistické trasy a cesty.

8. Závodníci musí dodržovat pravidla silničního provozu tj. zákon 361/2000sb – Zákon o silničním provozu.

9. Závodníci musí dodržovat platné zákony ČR, dále pak i vyhlášky a předpisy Lesů ČR, Městské lesy Poličky, CHKO Žďárské vrchy!

10. Pořadatel nezodpovídá za škody vzniklé závodníkům, ani jimi způsobené.

11. Pořadatel neuzavřel žádné zvláštní pojištění na náhradu škody způsobené účastníkovi v souvislosti s účastí v závodě.

12. Závodníkům se zakazuje odhazovat jakékoli odpadky v průběhu závodu do přírody. Závodníci musí na trati dodržovat klid a chovat se ohleduplně k přírodě.

13. Pořadatel si vyhrazuje právo kdykoli zastavit či závod zrušit v případě zásahu "vyšší moci", aby zajistil bezpečnost všech závodníků (náhlá prudká změna počasí, bouřka, vichřice, větrný polom, útok šelmy apod.) bez nároku na vrácení startovného.

14. Pořadatel nevrací uhrazené startovné, závodník však může registraci přepsat na někoho jiného.

15. Závodníci se musí chovat v průběhu závodu v duchu fair-play, v případě řešení rozporů si pořadatel vyhrazuje právo rozhodnout dle svého uvážení, zda jednání bylo či nebylo v rozporu s fair-play a závodníka případně diskvalifikovat.

16. Vyhlášení výsledků bude probíhat ve dvou kategoriích a to muži a ženy bez rozdílu věku, budou se vyhlašovat tři nejlepší v každé kategorii, závodníci obdrží drobné ceny.

17. Zaplacením startovného dává závodník automaticky souhlas s pravidly závodu a s pořizováním obrazového a zvukového záznamu a jeho publikaci v souladu s dobrými mravy.

18. K místu provádění těžby stromů nebo jiné mechanizované činnosti není dovoleno se přibližovat na méně než 50 m, k místu nakládání dřeva na automobily pak na méně než 20 m.

19. Jsem seznámen/a s tím, že mnou poskytnuté údaje budou použity pouze pro závod Březinská 50 a tyto údaje poskytuji dobrovolně.

Akci sponzorují

                                                                                                        Pk LOGO zakladni RGB JPG      

 


  Zemědělské družstvo "Mezilesí" Telecí                      Aleš Andrlík - včelař                                 ZD Březiny


                 

                                Logo Peugeot a Kopecky vertikalne modre                                          logo orion new                        LOGO Eva Pazderová                

 

       image001        3SO RGB


                                 lcr logo ctverec

 

Akce Březinská padesátka - BŘEPA se koná na území, které spravuje státní podnik Lesy České republiky, jsou to i Vaše lesy, chovejme se tady ohleduplně.
 
 
 

Závod pořádá

Obec Březiny

www.breziny.net

Vedení závodu

Michal Pazdera
Tel:
+420 608 416 830
Email:
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Registrace

Tel:
+420 608 416 830
Email:
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Download Free FREE High-quality Joomla! Designs • Premium Joomla 3 Templates BIGtheme.net